header1

Neve: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
hivatal(kukac)vpmegye.hu

Címe: 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Központi telefonszám: +36 88 545-000
Fax: +36 88 545-012

A hivatal vezetője: Dr. Imre László megyei jegyző
jegyzo(kukac)vpmegye.hu
 
Honlapja:www.veszpremmegye.huA hivatal szervezete és feladatai az SZMSZ 10.sz. függelék II. fejezete alapján

1./ A hivatal szervezete

A hivatal szervezeti egységei az irodák, valamint az Elnöki Kabinet titkára által koordinált Elnöki Kabinet, továbbá a megyei jegyző által vezetett Megyei Jegyzői Kabinet.
Az irodák élén az irodavezetők állnak.

A hivatalban az Elnöki Kabinet, a Megyei Jegyzői Kabinet és a következő irodák működnek (a továbbiakban együtt: irodák):
- Gazdasági Iroda
- Önkormányzati Iroda,
- Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda.

A hivatal szervezeti felépítését az önkormányzat SZMSZ-ének 6. melléklete tartalmazza.

2./ A hivatal tevékenysége

A hivatal feladata a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint szervei munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, továbbá a jogszabályban megállapított államigazgatási feladatok, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, továbbá a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása.
A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium adminisztrációs feladatainak ellátása.